Ing. Martin Lang

Jesenice, 2 děti, absolvent ČVUT

Po absolutoriu gymnázia jsem vystudoval ČVUT FEL obor technická kybernetika. Zabýval jsem se vývojem v oblasti řídící techniky a elektroniky. Založil jsem krom jiných společnosti LG System, LG Systems a Gevara. Autorsky a organizačně jsem se podílel na projektech s hodnotou přesahující několik miliard Kč. V současné době jsem ředitelem společnosti LG Systems mezi jejíž zákazníky patří společnosti Carrier, Internorm, Veolia, Inogy a další.

Mezi mé hlavní vize patří zvyšování kvality úředníků města, elektronizace státní správy, soustavné vzdělávání úředníků a příslušníků městské policie, striktní dodržování zákonů, neustálé zvyšování míry investic městské rozpočtu především do oblasti školství a životního prostředí, zdravotnictví, projekt smart city obsahující plně automatickou městskou dopravu.