Jana Táčnerová

Jesenice, 45 let, 2 děti

V Jesenici žiji více něž 14 let a ráda bych navázala na svoji několikaletou aktivní činnost pro obec. Osobně chci přispět k to mu, aby zde lidé „nejen bydleli“, ale aby zde našli i kulturní vyžití a byli pyšní na svoji obec a děti dostaly kvalit ní vzdělání.
Svoji činností chci přispět k organizaci zajímavých a smysluplných kulturních akcí, které by zaujaly nejen děti a seniory, ale také naší dopívající mládež. Sama jsem matkou 15-ti leté dcery a 11-ti letého syna a vím, jak je potřebné a zároveň obtížné, zajistit pro mládež tohoto věku kvalitní a inspirativní program, včetně prostorů pro jejích vzájemné setkávání a sdílení.