Mgr. Pavel Říčka

Jesenice, 39 let, 2 děti

Po maturitě na Gymnáziu ve Znojmě jsem absolvoval Právnickou fakulty Masarykovy univerzity v Brně obor právo a právní věda a studoval Pozemní stavitelství na FAST VUT v Brně.

V průběhu studia jsem pracoval v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze a účastnil se poskytování právních služeb při privatizaci velkých státních firem (ČEZ, UNIPETROL, Transgas, Benzina a další).

Následně jsem přešel do menší české advokátní kanceláře, kde je poskytováno komplexní právní poradenství.

Účastnil jsem se mnoha vzdělávacích projektů, včetně výuky na VŠE a VŠFS a dalších VŠ v Praze.

Dlouhodobě jsem spolupracoval s Českou obcí sokolskou a dalšími občanskými sdruženími a spolky.

Spolupracuji na velkém množství projektů a založil jsem vlastní advokátní kancelář.

Má základní vize je důraz na vzdělávání, jak kvalitou, tak i dostupností, jako investice do dětí a jejich kvalitní vzdělání a budoucí uplatnění. Jako zásadní vnímám podporu vzniku a rozvoje vzdělávacích institucí, s provázáním na firmy a zkušené odborníky v regionu, kterými celé Jesenicko disponuje. Konečně pak jako aktivní sportovec a člen spolků vnímám spolkovou činnost jako základní prvek Jesenické pospolitosti a přechod Jesenice od noclehárny, po kvalitní město se spokojenými občany.