Novinky

Minulý týden zveřejnil dosavadní místostarosta, ing. Zápotocký, dosti nepěkný text o jesenické ODS, za niž úspěšně kandidoval na 3. místě kandidátky a jejímž členem rady doposud byl. Nechceme čtenáře zatěžovat dlouhými rozbory jednotlivých ustanovení stanov ODS a právnickými úvahami (pro zájemce jsme samozřejmě k dispozici vše detailně vysvětlit), ale několik slov v odpovědi si přeci jen celá záležitost zasluhuje.

Jednou z klíčových vlastností Občanské demokratické strany je důraz na vnitřní demokracii. Nejsme filiálkou holdingu, v níž by o všem rozhodoval majitel, ale zároveň nejsme ani chaotickou či anarchistickou skupinou "nezávislých", v níž by si každý mohl dělat, co by chtěl bez ohledu na zájem celku. To znamená, že když na místním sněmu jesenické ODS, jenž byl dosavadní předsedkyní paní Paškovou řádně svolán, jednoznačná většina všech členů (tedy 10 ze 17) rozhodla o ukončení koaličních jednání s ANO a podpisu koaliční smlouvy se STAN a Rozumný rozvoj – TOP 09, zároveň se změnami v obsazení vedení místního sdružení, může se jednat o šokující nebo nestandardní rozhodnutí pouze pro toho, kdo nemá tušení o standardním fungování politické strany a byl zvyklý řešit věci zákulisními, netransparentními dohodami kdesi v politickém příšeří.

Pro koalici se STAN a Rozumný rozvoj – TOP09 jsme se dohodli z jednoduchého důvodu: jsme přesvědčeni, že taková koalice umožní lépe a efektivněji prosazovat priority, s nimiž ODS v Jesenici do komunálních voleb šla. Také věříme, že STAN bude s ODS jednat jako s politickým partnerem, a ne svou dceřinou společností. Vznikne tříčlenná koalice demokratických stran, která nejlépe odpovídá preferencím a zájmům právě voličů ODS.

Nikdo jistě nebránil panu Zápotockému či Janebovi a paní Paškové v členství v ANO či kandidatuře za ANO. Pokud ale kandidovali na předních místech kandidátky za ODS (a rozhodně nikoli za koalici ANO+ODS), asi se lze těžko divit našemu očekávání, že budou především respektovat program i stanovy naší strany a zájem našich voličů. Jsou-li tedy členy a za ODS zvolenými zastupiteli, věříme, že budou respektovat demokratické rozhodnutí o koalici se STAN a Rozumný rozvoj - TOP09 a budou odpovídajícím způsobem v zastupitelstvu hlasovat. Každému se někdy může stát, že nesouhlasí s rozhodnutím většiny, je však známkou skutečně demokratického politika, pokud umí takové rozhodnutí akceptovat a podřídit se mu. Velice nás mrzí, že pan Zápotocký se se svými výhradami nesvěřil v prvé řadě svým spolustraníkům na stranické půdě a zvolil pro prezentaci svého menšinového názoru výhradně mediální prostor městského úřadu pod vedením pro ODS konkurenčního politického hnutí ANO.

 

Podepsáni: členové Rady MS ODS Jesenice