Program

ODS a NEZÁVISLÍ - VOLEBNÍ PROGRAM

Dopravní obchvat Jesenice a řešení centra města včetně propojení místních částí města:

 • Dokončení projektových prací jižní části silničního obchvatu Jesenice včetně hlukových opatření
 • Řešení centra města Jesenice formou světelných křižovatek
 • Zrušení zpoplatnění pražského okruhu M0
 • Dokončení projektu na zákaz průjezdu kamionů centrem města Jesenice

Nová základní škola s navazujícím středoškolským vzděláním:

 • S péčí řádného hospodáře dokončíme projekt nové základní školy ve Zdiměřicích
 • Podpoříme vybudování nové mateřské školy v Horních Jirčanech
 • Budeme usilovat o zajištění dalšího návazného středoškolského studia na základní školství

Efektivní sociální služby a domov s pečovatelskou službou:

 • Budeme i nadále spolupracovat s organizací Most k domovu v oblasti podpory sociálních a zdravotních služeb
 • Zasadíme se o výstavbu domu pro seniory
 • Rozšíříme další zdravotnická zařízení v našich obcích

Centrální lesopark včetně páteřních zelených ploch:

 • Zahájíme přípravu projektu centrálního lesoparku mezi Mladíkovem a Zdiměřicemi, včetně oddychově-relaxační zóny
 • Úprava centrálního parku města proti Poště
 • Dokončíme projekt páteřních zelených ploch podél Jesenického potoka

Sportovní areál s víceúčelovým využitím:

 • Připravíme projekt nového sportovního areálu včetně dvou travnatých ploch a atletického oválu
 • Přesun stávajícího fotbalového hřiště z centra obce a následné vybudování náměstí na stávajících plochách fotbalového areálu
 • Zadáme projekt kryté víceúčelové haly s relaxačním centrem

Fungující, otevřený a vstřícný městský úřad:

 • Budeme prosazovat vizi modrého úřadu
 • Zajištění soustavného vzdělávání úředníků
 • Zařazení města Jesenice do Obcí s rozšířenou působností
 • Zefektivnění práce jesenické pošty (pošta partner)
 • Podpora podnikatelů