Zdeňka Pašková

Jesenice, 56 let, vdaná, 2 děti, absolventka střední ekonomické školy

V Jesenici jsem se narodila. Jako rodina zde máme řadu let obchod– papírnictví a domácí potřeby,  kde pracují  oba synové. Není  mi lhostejné místo, kde žiji já i celá moje rodina.

Pracuji jako uvolněná radní města Jesenice, předsedkyně sociální a zdravotní komise, členka školské kulturní a sportovní komise. Členkou ODS jsem od roku 2004.

Pokud budu zvolena do zastupitelstva,  naváži  na svou dosavadní práci a zasadím se o moderní podobu města Jesenice jako celku.

Mým cílem je  pokračovat  v práci pro vzhled našeho města, prací pro naše seniory, pořádáním  výletů, předvánočních setkání  a kulturních akcí od našich nejmenších až po seniory, protože jedině tak máme možnost se potkávat, hovořit spolu a vzájemně se poznávat.

Nadále chci rozšiřovat možnosti   trávení volného času pro naše občany, jak dalším rozšiřováním dětských hřišť a  sportovišť ,což jsme realizovali již v tomto volebním období, tak i vytvářením podmínek pro trávení volného času naší mládeže.

Vizí je spousty a je pořád co zlepšovat, aby se nám tady spokojeně žilo a Jesenice byla opravdovým domovem.